ÇARDAK ESENTEPE

Proje Detayları

Proje çalışmasının en önemli adımı proje raporunun yazımıdır. Yazımda olabildiğince açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmelidir, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Anlatım, üçüncü tekil şahıs ağzından, mümkünse edilgen (pasif) biçimde yapılmalıdır. Kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır. Rapor bilgisayarla Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalı ve noktalama işaretlerinden sonra bir vuruşluk (bir boşluk) ara verilmelidir. Kullanılacak karakterler: Bölüm başlıklarında 14 pt (koyu); metinde 12 pt olmalıdır. Çok gerekli durumlarda standart kısaltmalar dışında kısaltmalara gidilebilir. Yapılan kısaltma veya kullanılan simge ilk geçtiği yerde parantez içinde ve yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Proje raporunuz toplam 50 sayfayı aşmamalıdır.

Proje Uygulama Aşamaları

Harita Bilgileri